Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email:dhxaydung@huce.edu.vn -  Website: www.Huce.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/truongdhxaydung/about
Điện thoại: 024.38.696.397 -  Fax: 024.38.691.684

Vị trí Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trên Google Map