Khoa Vật liệu xây dựng

PineappleCác thầy cô giáo khoa Vật liệu xây dựng
Giới thiệu

Khoa Vật liệu xây dựng và Kỹ thuật vệ sinh được thành lập năm 1971, đến năm 1987 đổi tên thành Khoa Vật liệu xây dựng và Kỹ thuật môi trường, năm 1989 thành lập Khoa Vật liệu xây dựng. Đến nay, khoa đã đào tạo được hơn 2000 kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng, hơn 100 học viên cao học bảo vệ luận văn Thạc sỹ và 15 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sỹ.

Lịch sử phát triển

Trường Đại học Xây dựng được thành lập từ Khoa Xây dựng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội theo Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ. Khoá sinh viên đầu tiên của ngành Vật liệu xây dựng tuyển sinh năm 1966 được tính là khoá 11 của Trường Đại học Xây dựng.

Với nhu cầu phát triển trong công cuộc xây dựng đất nước, với lực lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy bổ sung, tháng 9 - 1966, ngành Vật liệu xây dựng đã tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Vật liệu xây dựng đại cương do thầy Lê Đỗ Chương làm Chủ nhiệm bộ môn, Bộ môn Vật liệu xây dựng chuyên ngành do thầy Đỗ Thúc Tuấn làm Chủ nhiệm bộ môn. Thời kỳ này, Trường sơ tán từ Lạng Sơn về Hà Bắc.

 • Năm 1971, Khoa Vật liệu xây dựng - Kỹ thuật vệ sinh được thành lập, tách ra từ Khoa Xây dựng - trường Đại học Xây dựng, bao gồm ba chuyên ngành đào tạo: Vật liệu xây dựng, Cấp thoát nước, Thông gió - Cấp nhiệt. Ban chủ nhiệm Khoa đầu tiên là Thầy Lê Đỗ Chương, Trần Cát, Đỗ Văn Kỉnh; sau đó là thầy Nguyễn Tấn Quý, Trần Ngọc Chấn, Ngô Văn Sức (1975 - 1982), thời kỳ này Trường sơ tán ở Hương Canh - Vĩnh Phú.
 • Năm 1983 - 1984: Trường chuyển về Hà Nội; Khoa Vật liệu xây dựng - Kỹ thuật vệ sinh được bố trí về khu Phúc Xá - Ba Đình, Ban chủ nhiệm khoa lúc này gồm các thầy Trần Ngọc Chấn, Phùng Văn Lự, Nguyễn Hữu Thi (1983 - 1986).
 • Năm 1986 - 1987: Khoa Vật liệu xây dựng - Kỹ thuật vệ sinh được đổi tên thành  Khoa Vật  liệu xây dựng - Kỹ thuật môi trường. Khoa bao gồm 5 bộ môn và 1 phòng thí nghiệm: Công nghệ vật liệu xây dựng, Vật  liệu xây dựng, Hoá học, Vi khí hậu công trình, Cấp thoát nước, Phòng Nghiên cứu vật liệu xây dựng. Ban chủ nhiệm khoa là các thầy Nguyễn Hữu Thi, Bùi Văn Bội.
 • Năm học 1988 - 1989: Bộ môn Nhiệt kỹ thuật, Vi khí hậu công trình, Môi trường nước tách ra, Khoa Vật liệu xây dựng - Kỹ thuật môi trường được đổi tên thành Khoa Vật liệu xây dựng cho tới nay. Khoa Vật liệu xây dựng hiện nay gồm các đơn vị: Bộ môn Công nghệ vật liệu xây dựngBộ môn Vật liệu xây dựngBộ môn Hoá họcPhòng thí nghiệm và nghiên cứu vật liệu xây dựng.

So với những ngày đầu mới được thành lập đầy khó khăn, thiếu thốn phải sơ tán trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, từ những ngày ở Tiểu Than, Gia Lương - Hà Bắc; Tam Canh, Hương Canh, Bình Xuyên - Vĩnh Phú, đội ngũ thầy cô giáo khoa Vật liệu xây dựng đã có bước trưởng thành đáng kể về số lượng và chất lượng. Hiện nay, khoa Vật liệu xây dựng có 46 cán bộ viên chức, trong đó có 38 cán bộ giảng dạy gồm: 02 Giáo sư, 04 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ khoa học, 14 Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ,15 kỹ sư, cử nhân và 02 Nhà giáo ưu tú.

Trong những năm qua, khoa Vật liệu xây dựng đã thu được nhiều kết quả trong việc đưa khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Khoa được tóm tắt theo một số hướng chủ yếu sau:

 • Hoạch định chính sách phát triển vật liệu xây dựng
 • Ứng dụng vật liệu xây dựng mới vào xây dựng
 • Nghiên cứu sử dụng phế thải cho mục đích phát triển xây dựgn bền vững
 • Cải tiến công nghệ vật liệu xây dựng theo hướng hiện đại hoá, nâng cao chất lượng vật liệu, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
 • Khoa Vật liệu xây dựng có chức năng đào tạo kỹ sư xây dựng ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng.
 • Ngoài ra Khoa còn đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật Vật liệu xây dựng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vật liệu xây dựng

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng khoa: TS. Hoàng Vĩnh Long

Phó trưởng khoa: PGS.TS Văn Viết Thiên Ân

                  TS. Nguyễn Ngọc Lâm

Trợ lý giáo vụ:  ThS. Ngô Kim Tuân

Trợ lý công tác sinh viên: CN. Nguyễn Thị Vân Anh

Thư ký giáo vụ và khoa: CN. Đặng Ninh Phượng

Đội ngũ cán bộ

Giảng viên: 38

Cán bộ viên chức: 45

Nhà giáo ưu tú: 2

Giáo sư: 02 GS

Phó giáo sư: 04 PGS

Tiến sỹ, Thạc sỹ, GVC: TSKH, 14 TS, 12 ThS, 15 KS-CN, 5 GVC

Bậc đại học

 • Đào tạo kỹ sư Xây dựng ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng;
 • Hệ chính qui: thời gian đào tạo 5 năm;
 • Hệ song bằng, bằng 2: được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình văn bằng thứ nhất;
 • Hệ vừa học vừa làm: thời gian đào tạo 5,5 năm;
 • Đại học hệ liên thông: cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật Vật liệu xây dựng với thời gian đào tạo 2,5 năm;

Bậc sau đại học

 • Đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật vật liệu với thời gian đào tạo 1-2 năm
 • Đào tạo Tiến sỹ Kỹ thuật vật liệu với thời gian đào tạo 3-4 năm
 • Đào tạo kỹ sư xây dựng ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng có khả năng: Lựa chọn và sử dụng VLXD một cách thích hợp và hiệu quả cho công trình; Thiết kế công nghệ sản xuất VLXD; Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất VLXD như: bê tông, xi măng, thủy tinh, gốm sứ XD,…; Có khả năng nghiên cứu phát triển vật liệu mới, công nghệ mới.
 • Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu xây dựng nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức, có trình độ cao về lý thuyết và vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn trong ngành vật liệu xây dựng; tăng cường kiến thức liên ngành; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
 • Cán bộ và sinh viên của khoa Vật liệu xây dựng đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường, các dự án sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ ở trong và ngoài nước
 • Khoa Vật liệu xây dựng là cơ sở đầu tiên trong cả nước đào tạo kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng. Từ khi thành lập ngành Vật liệu xây dựng, mục tiêu đào tạo của ngành là đào tạo kỹ sư vật liệu xây dựng có khả năng thiết kế các dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng: các sản phẩm bê tông, sản phẩm gốm xây dựng, thủy tinh, xi măng,..., biết tổ chức và quản lý sản xuất tại các công ty vật liệu xây dựng; có khả năng hiểu biết, lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng một cách thích hợp và hiệu quả công trình; biết thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng trong công trình; cũng như có khả năng nghiên cứu vật liệu mới và công nghệ chế tạo nó và có khả năng làm công tác giảng dạy đào tạo.

  Các kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu và cấu kiện xây dựng được trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở rộng, có hiểu biết sâu về cấu trúc, tính chất vật liệu xây dựng cũng như các phương pháp công nghệ chế tạo vật liệu xây dựng, các kiến thức về tổ chức quản lý sản xuất chung, trong các lĩnh vực chuyên môn: công nghệ bê tông, công nghệ gốm - thủy tinh xây dựng, công nghệ chất kết dính vô cơ...;

  Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng có nhiều cơ hội học tập, phát triển cá nhân:

 • Tiếp tục học tập bậc sau đại học tại Khoa Vật liệu xây dựng;
 • Nhiều cơ hội nhận học bổng học tập nghiên cứu ở nước ngoài do xu hướng phát triển mạnh mẽ các vật liệu mới trên thế giới;
 • Có thể học song bằng, bằng hai hệ đại học của các ngành, chuyên ngành khác trong trường Đại học Xây dựng và các trường đại học khác.
 • Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng cần 150÷200 người, trong đó các đơn vị trực tiếp gửi thông báo tuyển dụng từ 40-50 kỹ sư. Có 98,6% kỹ sư công tác trong ngành xây dựng và hầu hết đảm trách các vị trí sau:

 • Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu và thi công các dự án xây dựng;
 • Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng như: bê tông, xi măng, gốm xây dựng, thủy tinh xây dựng…;
 • Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các Cơ sở đào tạo, Viện và Trung tâm nghiên cứu về vật liệu xây dựng;
 • Cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng như: Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng,….

Hợp tác toàn diện với tổng công ty Viglacera

Hợp tác chuyển giao công nghệ bê tông chất lượng cao với Công ty cổ phần sản xuất xây dựng Hưng Long Phước

Tổ chức hội thảo quốc tế về “ Môi trường xây dựng bền vững cho hiện tại và tương lai- SBE2013

Hợp tác quốc tế gắn liền với sản xuất vật liệu xây dựng

Dự án ĐTB11.4 “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy trình khảo sát duy tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng DKI và Trường Sa”

Hợp tác nghiên cứu xử lý Tro xỉ tại dự án nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC với Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường

 • Địa chỉ: Phòng 314 nhà A1, 55 Đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 0438693571 - 0983768984 (Thầy Đồng) - 0984873918 (Thầy Tuân)
 • Email: vlxd@nuce.edu.vn