Học bổng quốc tế

Pineapple

Nhiều chương trình học bổng quốc tế của các cơ sở đào tạo nước ngoài có quan hệ hợp với trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được giới thiệu tới các sinh viên và người học trong và ngoài trường. Các chương trình học bổng thực sự là cơ hội tốt để nhiều bạn sinh viên hiện thực hóa ước mơ đi học tập ở nước ngoài.

Dưới đây là một số chương trình học bổng đang được giới thiệu và triển khai hàng năm tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

- Đối tượng và thời gian đào tạo:

 • Ưu tiên cho những cá nhân xuất sắc có tiềm năng trở thành các nhà lãnh đạo theo khóa học Thạc sĩ một năm tại các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh.

- Các ngành học: 

 • Khoa học; Kinh tế ; Biến đổi khí hậu.

- Thời gian mở hồ sơ:

 • Vào tháng 8 hàng năm, giá trị học bổng toàn phần gồm phụ cấp hàng tháng; vé máy bay khứ hồi; trợ cấp chi phí đi và về; hỗ trợ chi phí luận án; chi phí xin visa; hỗ trợ học phí lên đến £ 12.000.

- Tham khảo chi tiết học bổng tại : http://www.chevening.org/vietnam/

- Đối tượng và thời gian đào tạo: Đã tốt nghiệp đại học; có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp.

- Chuyên ngành cho chương trình thạc sỹ bổ sung: Quản lý giao thông; Khoa học và quản lý môi trường; Quản lý rủi ro thiên nhiên; Phát triển môi trường và xã hội.

- Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 1 hàng năm

- Tham khảo tại website: http://www.cud.be/content/view/333/202.

- Chuyên ngành:  Kiến trúc;  Quy hoạch đô thị và thiết kế dự án; Thiết kế hệ thống sản phẩm;  Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật môi trường và trắc địa; Quản lý kinh tế và kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật cơ khí. 

- Bậc học: Thạc sỹ, Tiến sỹ

- Giá trị học bổng:

 • Hỗ trợ học phí (3 300 euro/năm x 2 năm = 6600 euro)
 • Nhà ở (xấp xỉ 5000 euro/năm x 2 năm = 10 000 euro)

- Thời gian đào tạo: Thạc sĩ: 2 năm

- Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 2 hàng năm

- Tham khảo tại Website : http://www.polimi.it/en/

- Đối tượng: Tiến sỹ

- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và môi trường; Quản lý và đánh giá hiểm họa thiên tai.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Tháng 9.

- Website tham khảo: http://www.unibs.it/organizzazione/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/bandi-per-dottorati-di-ricerca

- Học bổng song bằng của các trường đối tác của Pháp (Giao thông công chính Paris-ESTP, trường giao thông công chính Lyon, Viện Mỏ - Telecom, INSA de Rennes)

- Chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng; Cơ kết cấu

- Giá trị học bổng:

 • Với chương trình song bằng: sinh viên được miễn học phí; sinh viên chi trả phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại.  Một số trường cung cấp chi phí sinh hoạt cho sinh viên theo ngân sách của từng trường.
 • Học bổng toàn phần có giá trị cao được Chính phủ Pháp, tổ chức AUF tài trợ gồm vé máy bay, chi phí ăn ở tại Pháp.

- Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Tiếng Pháp B1, B2;  một số trường lớn của Pháp yêu cầu trình độ tiếng Anh cơ bản, ngoài tiếng Pháp B1,  khi đăng ký chương trình song bằng.

- Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 10 đến tháng 2 hàng năm.

- Website tham khảo: http://www.vietnam.campusfrance.org/www.nuce.edu.vn

Sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội theo chương trình song bằng tại Pháp.

- Chương trình thực tập Sinh viên

- Thời gian: 2-3 tháng (hoặc dài hơn)

- Giá trị học bổng: Được trả 650 Euro/ tháng

- Chương trình đào tạo tiến sĩ

 • Trường Đại học Tổng hợp Bonn, Đại học Tổng hợp Gießen/Trường Đại học Tổng hợp Hohenheim, Đại học Tổng hợp Kaiserslautern.
 • Mẫu đơn đăng ký: http://www.daadvn.net/download/Hocbong_Anh.pdf.

- Website tham khảo: http://www.daadvn.org/vi/17160/index.html.

- Đối tượng: sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên.

- Thời gian đào tạo: 1 đến 2 học kỳ hoặc từ 1 đến 12 tháng.

- Giá trị học bổng: Hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng từ 350 đến 1.000 euro.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Tháng 4 với học bổng kỳ mùa hè.Tháng 10 với học bổng ngắn hạn.

- Website đăng ký: www.scholarships.sk và www.saia.sk.

- Quỹ học bổng VEF- Chương trình học giả

- Chương trình Thạc sĩ- Tiến sĩ

- Quỹ học bổng FULBRIGHT

- Thời gian đào tạo và trình độ yêu cầu:

 • Chương trình đại học: 1 học kỳ, điểm trung bình của học kỳ trước đạt tối thiếu: 8/10.
 • Chương trình thạc sĩ: 2 năm, trình độ theo yêu cầu của từng loại học bổng.
 • Chương trình tiến sĩ: 3 năm, trình độ theo yêu cầu của từng loại học bổng.

- Website tham khảo: http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/2028.

- Học bổng ngắn hạn dành cho giáo viên

 • Thời gian : 24 tuần từ tháng 01 đến tháng 06.
 • Đối tượng : Giảng viên sang làm nghiên cứu.

- Học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên

 • Thời gian : 12 tuần từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm.
 • Đối tượng : Sinh viên từ năm thứ 2 đến năm cuối đại học.
 • Điểm trung bình tối thiểu : 8/10.
 • Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

- Website tham khảo: http://www.mitacs.ca/globalink/information-students/prospective-2015-globalink-students.

- Chương trình học bổng AID

- Đối tượng: 30 suất học bổng cho thạc sĩ, tiến sĩ.

- Website tham khảo: www.nzembassy.com/viet-nam hoặc www.aid.govt.nz.

- Bậc học: Đại học , Thạc sỹ, Tiến sỹ

- Thời gian đào tạo:

 • năm đến 05 năm đối với chương trình sau đại học;
 • năm đối với chương trình đại học

- Giá trị học bổng: học bổng toàn phần

- Trình độ ngoại ngữ: IELTS, TOEFL, Tiếng Nhật.

- Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 5 hàng năm

- Website tham khảo: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346652.htm hoặc  
                                        http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346651.htm

- Đối tượng: Cán bộ có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan nhà nước.; chưa từng được nhận bất kỳ học bổng nước ngoài nào ở trình độ thạc sĩ.

- Website tham khảo: http://jds-scholarship.org

- Bậc học: Thạc sỹ, Tiến sĩ

- Chuyên ngành đào tạo: Kết cấu xây dựng, Tin học xây dựng,

- Website tham khảo: http://www.nagaokaut.ac.jp/j/index.html.

- Bậc học: Thạc sỹ và Tiến sỹ

- Chuyên ngành: Cầu và kết cấu, Kỹ thuật bê tông, Địa kỹ thuật ,Kỹ thuật ven biển…

- Website tham khảo: http://peak.c.u-tokyo.ac.jp/admissions/admissiondownloads.html.

- Bậc học: thạc sĩ- tiến sĩ

- Chuyên ngành: Vật liệu, bê tông cốt thép, kỹ thuật cầu đường, Kỹ thuật đường sông, địa chất thuỷ văn.

- Website tham khảo: http://en.saitama-u.ac.jp/studentlife/scholarship/

- Chương trình trao đổi sinh viên:

- Thạc sĩ và tiến sĩ (Học vào 01 tháng 4);

- Thạc sĩ (Học vào 01 tháng 10)

- Tối đa 5 sinh viên cho chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ với các chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng, Kiến trúc Quy hoạch, Kỹ thuật môi trường, Vật liệu xây dựng, Công nghệ thông tin.

- Website tham khảo: http://www.gsst.kumamoto-u.ac.jp/en/admissions/

- Chuyên ngành: Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc; Quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông

- Website tham khảo: http://en.snu.ac.kr/  hoặc http://scholarship.snu.ac.kr/en/sub_0101.html.

- Chuyên ngành: Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc; Xây dựng; Cơ khí; Kỹ thuật môi trường.

- Website tham khảo: http://eng.sejong.ac.kr/contents/eng/cor/gscholarshipsis.html.

- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng; Môi trường; Kỹ thuật giao thông; Kiến trúc

- Website tham khảo: http://www.paichai.ac.kr/english/sub03_02.php.

- Chuyên ngành: Cầu đường; Xây dựng; Kết cấu công trình.

- Website tham khảo: http://laihua.csc.edu.cnhttp://www.studyatswjtu.com.

- Chuyên ngành: Gồm tất các chuyên ngành ngoại trừ  Y, Nha khoa,  Kiến trúc và Luật.

- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 1 hoặc thứ 2 được chấp nhận sẽ được tiếp tục sang học học tại một trong các trường ĐH lớn của Singapore để lấy bằng Đại học như Đại học Quốc     Gia Singapore (NUS), Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU), Đại học Quản lý Singapore (SMU).

- Website tham khảo: http://www.vied.vn/vn/default.aspx; www.mfa.gov.sg/scp

 - Chương trình trao đổi sinh viên

 • Thời gian chương trình thực tập sinh viên:
 • Thời gian thực tập 2 tháng
 • Đối tượng: Sinh viên Đại học, sinh viên Cao học có kết quả học tập tốt (top 20 của lớp), có giấy xác nhận kết quả học tập của Khoa và Phòng Đào tạo, có sức khoẻ tốt
 • Ưu tiên cho các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL, IELTS, TOEIC.

- Học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Đại họcThammasat

- Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng; Vật liệu; Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện.

- Giá trị học bổng: Viện SIIT tài trợ chi phí ăn, ở, cụ thể :

 • Trợ cấp sinh hoạt  8.000 bạt/tháng , tiền nhà ở 2.000 bạt/tháng
 • Vé máy bay khứ hồi hạng thường không vượt quá 20.000 bạt
 • Phí visa, phí sân bay (không vượt quá 10.000 bạt)
 • Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể trong thời gian học tại Thái Lan. 

- Website tham khảo : http://admissions.siit.tu.ac.th