Đối tác quốc tế

Pineapple

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Trường. Tính đến tháng 10/2015, Trường đã có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 80 trường Đại học của hơn 30 nước và tổ chức quốc tế với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Danh sách các đối tác quốc tế xem trong bảng dưới đây:

STT  Tên trường Quốc gia
1 The University of Sydney Australia
2 Deakin University Australia
3 Gembloux Agricultural University Belgium
4 University of Liege Belgium
5 University of Liege, Belgium- HEC-ULg Belgium
6 University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy 
Bulgaria
7 Higher School of Transport (VTU) Bulgaria
8 Laval University Canada
9 Universite' De Montreal Canada
10 Jingdezhen Ceramic of China China
11 Hohai University China
12 Tongji University China
13 KunMing University of Science and Technology (KUST) China
14 South West Jiaotong University China
15 The University of AARHUS Denmark
16 WEDC, Insititute of development engineering, Loughborough University England
17 Ecole Nationale de Ponts et Chaussées -Paris France
18 Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse
(INSA Toulouse)
France
19 Centre des Hautes Etudes de la Construction
 (CHEC) 
France
20 Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE)-Lyon France
21 Institut National des Sciences Appliquees de Rennes (INSA Rennes) France
22 INSA de LYON ( L'Institut National des Sciences Appliquees) France
23 INSA de Strasbourg ( L'Institut National des Sciences Appliquees) France
24 Agence University de la francophonie France
25 Strasbourg, ecole d'architecture France
26 Ecole Speciale des Travaux Publics du batiment et de l' industrie France
27 Mines-Telecom France
28 University of Applied Science
Zittau/Goerlitz 
Germany
29 Bauhaus Universitaet Weimar Germany
30 Studienkolleg Nordhausen  and Fachhochule Nordhausen Germany
31 The Technical University of Kaiserslautern Germany
32 Spartial decisions ( SDs) India
33 Università IUAV di Venezia Italia
34 University of Pisa Italia
35 Università degli Studi di Brescia Italia
36 Università degli Studi di Modena E Reggio Emilia Italia
37 Politecnico di Milano Italia
38 Sapienza Italia
39 Kumamoto University Japan
40 Kyoto University Japan
41 Sojo University Japan
42 Osaka University - Graduate School
 of Engineering and School of Engineering
Japan
43 Maizuru National college of technology Japan
44 Faculty of Environmental Engineering
The University of Kitakyushu
Japan
45 Tokyo University of science Japan
46 Graduate School of engineering- the university of Tokyo Japan
47 Kumamoto University Japan
48 Chodai, Co. Japan
49 The University of Kitakyushu Graduate school of Environmental Engineering Japan
50 Kotobuki Corporation Japan
51 Saitama University -The Graduate School of science and faculty engineering Japan
52 Nihonkai Consultant Co.,Ltd Japan
53 Kanazawa University Japan
54 Saitama University Japan
55 Institute of Industrial science- the university of Tokyo Japan Japan
56 Toyo University- Asia Public/Private Partnership Institute Japan
57 Japan Society of civil engineers ( JSCE) Japan
58 JFE Steel Corporation Japan
59 Changwon National University Korea
60 Changwon National University -
Smart Home Architecture Center
Korea
61 Changwon National University -Department of Civil Engineering- Center for Water Resources Management Program Korea
62 Korea Institute of Construction & Transport Technology Evaluation and Planning (KICTEP) Korea
63 Kookmin University Korea
64 Seoul National University -Department of Civil and Environment Engineering Korea
65 Sejong University Korea
66 Quỹ học bổng Lotte, Korea
67 Yeungjin College Korea
68 National University of Laos (NUOL) -The Faculty of Engineering (FE) Laos
69 Universidade Pedagogica Mozambique
70 Delft University of Technology (TUDelft) Netherlands
71 ĐH quốc gia tổng hợp xây dựng và kiến trúc Voronhez Russia
72 Scal Academy PTE LTD (Wholly Owned Subsidiary of The Singapore Contractors Association LTD) Singapore
73 Cheng Shiu University Taiwan
74 National Yunlin University of Science and Technology Taiwan
75 National Taiwan University -College of Engineering Taiwan
76 Chaoyang University of Technology Taiwan
77 National Kaohsiung First University of science and technology Taiwan
78 National Kaohsiung University of applied sciences Taiwan
79 National Taiwan University Taiwan
80 Thammasat University -Sirindhorn International Institute of Technology Thailand
81 University of Cincinnati USA
82 North Carolina A&T State University, USA
83 College of engineering, university of Hawai'i at Manoa, Honolulu, Hawai'i, USA USA