Dự án tiêu biểu

Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS

Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS

Chiều ngày 27/2/2019, tại Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã diễn ra cuộc họp Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS (JCC Meeting). Dự án SATREPS “Thiết lập ...