Dự án tiêu biểu

Hội thảo giới thiệu dự án GEOSCIRE “Cơ sở hạ tầng dữ liệu GEOdata và khoa học công dân hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các cộng đồng nông thôn khu vực tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo giới thiệu dự án GEOSCIRE “Cơ sở hạ tầng dữ liệu GEOdata và khoa học công dân hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các cộng đồng nông thôn khu vực tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 25/7/2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các thành viên dự án GEOSCIRE đã tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án GEOSCIRE “Cơ sở hạ tầng dữ ...

Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS

Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS

Chiều ngày 27/2/2019, tại Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã diễn ra cuộc họp Hội đồng đánh giá Dự án SATREPS (JCC Meeting). Dự án SATREPS “Thiết lập ...