Cấp thoát nước - Hệ VLVH

NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

4201

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 1

2

2

4202

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 2

3

3

4101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

4102

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN

3

5

3701

Nhập môn Quản trị kinh doanh

2

6

3801

Pháp luật đại cương

2

7

3901

Đại số

3

8

3902

Giải tích 1

3

9

3903

Giải tích 2

4

10

4001

Xác suất thống kê

2

11

4501

Tin học đại cương

3

12

2501

Vật lí 1

3

13

2502

Vật lí 2

2

14

2401

Hoá học đại cương

2

15

3001

Hình hoạ

3

16

3002

Vẽ kỹ thuật

3

17

4401

Ngoại ngữ 1

3

18

4402

Ngoại ngữ 2

3

19

0101

Cơ học cơ sở 1

3

20

0601

Sức bền vật liệu 1

3

21

0301

Cơ học kết cấu 1

3

22

1401

Trắc địa

3

23

1502

Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn

3

24

1301

Cơ học đất

3

25

0401

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

26

0402

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1

1

27

1101

Kỹ thuật nhiệt

2

28

2701

Kỹ thuật điện

2

29

2301

Vật liệu xây dựng

3

30

0201

An toàn lao động

2

31

1901

Thuỷ lực cơ sở

3

32

1902

Thuỷ văn và phòng chống thiên tai

2

33

2602

Cơ sở kỹ thuật cơ khí

2

34

3201

Cơ sở quy hoạch và kiến trúc

2

35

3301

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

2

36

3302

Đồ án kiến trúc dân dụng và công nghiệp

1

37

3401

Vật lí kiến trúc

2

38

3601

Kinh tế xây dựng 1

2

39

0801

Luật XD, Luật BVMT và Luật tài nguyên nước

2

40

0802

Hoá nước và vi sinh vật nước

4

41

0803

Máy thuỷ lực

2

42

1002

Hệ thống kỹ thuật trong công trình

2

43

0805

Cấp thoát nước bên trong nhà và công trình

3

44

0806

Đồ án Cấp thoát nước trong nhà

1

45

1003

Điện động lực và tự động hoá hệ thống CTN

2

46

0807

Xử lý nước cấp

3

47

0808

Đồ án Xử lý nước cấp

1

48

0809

Bảo vệ & quản lý tổng hợp tài nguyên nước

2

49

0810

Công trình thu và trạm bơm

3

50

0811

Đồ án Công trình thu và trạm bơm cấp I

1

51

0812

Mạng lưới cấp nước

3

52

0813

Đồ án Mạng lưới cấp nước

1

53

0814

Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải

3

54

0815

Đồ án Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải

1

55

0816

Xử lý nước thải

4

56

0817

Đồ án Xử lý nước thải

1

57

0818

Thi công công trình cấp thoát nước

2

58

0819

Đồ án Thi công công trình cấp thoát nước

1

59

0820

Kinh tế ngành nước

2

60

0901

Quản lý chất thải rắn

2

61

0821

Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn

2

62

8801

Thực tập Cán bộ kỹ thuật

6

63

8802

Đồ án tốt nghiệp

15