Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường cho NCS Đỗ Kim Anh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường cho NCS Đỗ Kim Anh

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu màng tới cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép có mũ cột khi mất cột biên

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS.TS. Phạm Xuân Đạt

Người hướng dẫn khoa học thứ hai: PGS.TS Nguyễn Ngọc Tân

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web https://sdh.huce.edu.vn/.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI