Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ Cấp Trường cho: NCS Vũ Thành Quang

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ Cấp Trường cho: NCS Vũ Thành Quang

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng do co ngót và từ biến đến mất mát ứng suất trước của dầm cầu bê tông Geopolymer ứng suất trước chế tạo tại Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:  

1.    PGS.TS Nguyễn Bình Hà

2.    TS. Nguyễn Quốc Bảo

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng Cầu hầm - Mã ngành: 9580205-1

Thời gian: 8h30 ngày 05 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Danh sách Hội đồng bảo vệ:

TT

Họ và tên, học vị, học hàm

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS Phạm Duy Hòa

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ tịch

2

GS.TSKH Nguyễn Đông Anh

Viện Cơ học

Ủy viên PB1

3

PGS.TS Hoàng Hà

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Ủy viên PB2

4

TS. Phùng Bá  Thắng

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Ủy viên PB3

5

TS. Lê Bá Danh

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Uỷ viên, thư ký

6

GS.TS Trần Đức Nhiệm

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Uỷ viên HĐ

7

TS. Đỗ Hữu Thắng

Viện Khoa học và công nghệ Giao thông Vận tải

Uỷ viên HĐ

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.huce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI