Diễn đàn «Du học Pháp» 2024 Lần thứ 19

Campus France Vietnam, bộ phận chuyên trách du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức Diễn đàn « Du học Pháp » lần thứ 19 năm 2024.

Diễn đàn « Du học Pháp » lần thứ 19 giúp trả lời những thắc mắc của các bạn sinh viên lần đầu rời xa gia đình và quê hương Việt Nam để đi du học. Nhiều chuyên đề nóng hổi sẽ được đề cập đến: Chuẩn bị hành trang, Quản lí chi tiêu, Nhà ở, Thủ tục đăng kí trường tại Pháp, Thủ tục cư trú, Tìm việc làm thêm / thực tập tại Pháp và Tiện ích cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các thay đổi mới góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại Pháp : quy trình xin visa và xác nhận visa trực tuyến, đăng ký bảo hiểm Pháp, phí học đường CVEC.

Mọi thông tin liên quan đến Diễn đàn sẽ được cập nhật trên trang Facebook của Diễn đàn du học Pháp : https://www.facebook.com/DiendanDuhocPhap/ và trên trang Facebook của Campus France Việt Nam : https://www.facebook.com/CampusFranceVietnam/ 

Đăng ký tham dự miễn phí: https://forms.gle/iyDeCiDoQVNj2hYu5

Liên hệ: 

Campus France Vietnam : campusfrance@ifv.vn 
UEVF : contact@uevf.org